X OGÓLNOPOLSKI FESTIWAL ZESPOŁÓW FOLKLORYSTYCZNYCH

„O KUJAWSKI WIANEK”, WŁOCŁAWEK 2022

 

REGULAMIN

 

ORGANIZATOR:

 Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy”

 Centrum Kultury  „Browar B.” we Włocławku

 Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Pieśni i Tańca „Kujawy”

 

CELE KONKURSU :

 • popularyzacja folkloru w środowisku miejskim i wiejskim
 • ochrona  autentycznego folkloru
 • konfrontacja zespołów folklorystycznych
 • wymiana pomysłów i doświadczeń  w zakresie pracy z dziecięcymi
  i dorosłymi zespołami folklorystycznymi
 • integracja środowiska artystycznego
 • konsultacje ze specjalistami

 

UCZESTNICY :

 • dziecięce zespoły pieśni i tańca - poniżej 14 roku życia
 • młodzieżowe zespoły pieśni i tańca -14-19 lat
 • studenckie zespoły pieśni i tańca

 

ZAŁOŻENIA  FESTIWALU:

Czas trwania prezentowanego programu  dla poszczególnych kategorii:

 

 • dziecięce zespoły pieśni i tańca                       do 15 min
 • młodzieżowe zespoły pieśni i tańca                  do 15 min
 • studenckie zespoły pieśni i tańca                     do 15 min

 

JURY  powołane przez organizatorów oceni:

 • dobór repertuaru i jego zgodność z regionem
 • ogólny wyraz artystyczny
 • autentyczność regionalną stroju
 • opracowanie muzyczne, skład instrumentalny kapel
 • technikę wykonywanych tańców
 • w przypadku przyśpiewek autentyczność gwarową

Wśród kryteriów oceny jury uwzględniać będzie dyscyplinę czasową prezentowanych programów.

 

 


NAGRODY:

Zdobywcy I, II i III miejsca w każdej kategorii otrzymują nagrody finansowe. Laureat I nagrody w każdej kategorii dodatkowo otrzymuje puchar i kujawski wianek. Jury po obejrzeniu prezentacji ma prawo nie przyznać nagród w przypadku nie spełniania kryteriów konkursu na odpowiednim poziomie. Ma również prawo przyznać nagrody ex aequo, nagrody specjalne i wyróżnienia. Decyzja jurorów jest ostateczna.   Każdy zespół uczestniczący w Festiwalu  otrzymuje pamiątkowy  dyplom.

Po prezentacjach konkursowych przed ogłoszeniem wyników wszyscy kierownicy / instruktorzy zespołów proszeni są o uczestnictwo
w omówieniu prezentacji.

 

Festiwal odbędzie się  10 września 2022 (sobota) w sali widowiskowej  Centrum Kultury „Browar B.” ul. Łęgska 28 , 87-800 Włocławek.

Karty zgłoszeń należy przesyłać do 26 sierpnia 2022 r. na adres:
Centrum Kultury  „Browar B.”,  ul. Łęgska 28, 87-800 Włocławek  lub  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  

 

Informacje: Maciej Mielczarski-Kierownik ZPiT „Kujawy”,

tel:799 111 032

 Dane osobowe

Uczestnicy X Ogólnopolskiego Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „O Kujawski Wianek” wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach uczestnictwa w Festiwalu w dniu 10.09.2022 r. organizowanym przez Zespół Pieśni i Tańca „Kujawy” działający w Centrum Kultury „Browar B.” we Włocławku.

Uczestnicy udzielają także nieodwołalnego i nieodpłatnego prawa wielokrotnego wykorzystywania zdjęć, filmów itp. nośników informacji z wizerunkiem bez konieczności każdorazowego ich zatwierdzania. Zgoda obejmuje wykorzystywanie, utrwalanie, obróbkę i powielanie wykonanych zdjęć, filmów itp. za pośrednictwem dowolnego medium wyłącznie w celach promocyjnych Festiwalu.

Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że:

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
  z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy,
  że administratorem danych osobowych jest Centrum Kultury „Browar B.” z siedzibą we Włocławku przy ul. Łęgskiej 28.
 2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z udziałem w X Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „O Kujawski Wianek” w dniu 10.09.2022 r.
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych jest:
 • konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
 • niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w X Ogólnopolskim Festiwalu Zespołów Folklorystycznych „O Kujawski Wianek” w dniu 10.09.2022 r.

 

Uwagi końcowe:

 • akredytacja wynosi 300 zł od każdej grupy uczestniczącej w Festiwalu (jeżeli zespół jest reprezentowany przez kilka grup prezentujących się w konkursie, należy uiścić akredytację za każdą z grup). Akredytację można wpłacić na konto Centrum Kultury „Browar B.”: PKO BP S.A. 43 1020 5170 0000 1602 0182 9696 z tytułem „Akredytacja – Festiwal "O kujawski wianek"” oraz nazwą zespołu wraz z kartą zgłoszenia należy przesłać potwierdzenie wpłaty akredytacji
  (do 26 sierpnia 2022 r.)
 • koszty transportu i ewentualnego noclegu pokrywają instytucje delegujące
 • organizator zapewnia uczestnikom napoje chłodzące oraz poczęstunek,
 • program Festiwalu, oraz inne informacje organizatorzy prześlą zgłoszonym zespołom
  w terminie późniejszym.
 • Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do niekomercyjnego opublikowania nagrań i zdjęć
  z festiwalu na stronie internetowej Centrum Kultury „Browar B.” oraz materiałach promocyjnych festiwalu.
 • Organizator zapewnia profesjonalne nagłośnienie oraz scenę w wymiarze 10x10

Jesteśmy na

YouTube - logo   Facebook - logo

Należymy do

CIOFF


Wspierają nas