Friday, 02 October 2020 09:12

Tańcowała witka z witką

Centrum Kultury „Browar B.” zaprasza na Rodzinne warsztaty wikliniarskie „Tańcowała witka z witką”, które odbędą się 10 października 2020 r. w godz. 11:00 – 12:45 (I grupa), 13.00 - 14.45 (II grupa) i 15.00 - 15.45 (III grupa). w Izbie Tradycji Kujaw Centrum Kultury „Browar B.”. Uczestnicy zapoznają się z teorią uprawy i przetwórstwa wikliny oraz praktycznym wykonywaniem wyrobów z wikliny, technikami plecionkarskimi oraz samodzielnym wykonywaniem prac. Wiklina to natura, czyli nieograniczone możliwości i pomysły. Uczestnicy warsztatów, poza swoimi wyrobami, otrzymają także kosze wiklinowe i wezmą udział w konkursie.

Warsztaty odbędą się w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020, priorytet: II. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie: 2.4 Ochrona przyrody i edukacja ekologiczna, Projekt pn. Edukacja społeczności zamieszkujących obszary chronione województwa kujawsko-pomorskiego: Lubię tu być … na zielonym!

Organizatorzy zapewniają materiały. Udział w warsztatach jest bezpłatny, obowiązują wcześniejsze zapisy do 8 października 2020 pod numerem 799 111 057.

More in this category: « Nabór! Z tej samej gliny »

Jesteśmy na

YouTube - logo   Facebook - logo

Należymy do

CIOFF


Wspierają nas